Niedziela 20 listopada 2022
Fotogaleria z instalacji nowego proboszcza polskiej parafii w Couëron ks. Piotra Osińskiego przez Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Bogdana Brzysia. Mszę świętą koncelebrował również długoletni proboszcz parafii w Couëron ks. Edward Kawalec. Podczas Mszy grała organistka Elżbieta Sudolska z Angers.
Po Eucharystii w kościele MB Miłosierdzia odbyło się spotkanie księży i parafian z Couëron, Saint-Nazaire, Nantes i Angers w sali parafialnej w La Chabossière, na które przybyli również probosz parafii Saint-Hermeland-sur-Loire ks. Damien Sauzeau i ks. Pierre Lemaitre. 

Dimanche 20 novembre 2022
Galerie de photos de l’installation du nouveau curé de la paroisse polonaise de Couëron, le père Piotr Osiński par le Recteur de la Mission Catholique Polonaise en France, le père Bogdan Brzyś. La Sainte Messe a également été concélébrée par le curé de longue date de la paroisse de Couëron, le père Edouard Kawalec.
L’organiste Elżbieta Sudolska a joué pendant la Messe. Après l’Eucharistie en l’église Notre-Dame de la Miséricorde, a eu lieu une réunion de prêtres et de paroissiens de Couëron, Saint-Nazaire, Nantes i Angers dans la salle paroissiale de La Chabossière, à laquelle ont également participé le curé de Saint-Hermeland-sur-Loire, le père Damien Suzeau et le père Pierre Lemaître 


Fot: 1,5,7 Jan Sudolski; 2,3,4 Corrine Simon; 8,9 Józef Kuprewicz

Komentarze są zablokowane.