31 grudnia zmarł Benedykt XVI. Modlimy się by Bóg Miłosierny przyjął go do siebie i by wszelkie dobro, które uczynił przynosiło liczne owoce w życiu Kościoła i świata.
Le 31 décembre, Benoît XVI est décédé. Nous prions pour que le Dieu Miséricordieux l’accueille et que tout le bien qu’il a fait porte de nombreux fruits dans la vie de l’Église et du monde.

1 stycznia 2023 Nowy Rok Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Msza o 10:00

Msze w tygodniu poniedziałek i sobota 8.00, wtorek, środa, czwartek i piątek o 19.00. Spowiedź codziennie przed Mszami.
W przyszłą niedzielę 8 stycznia o 16:00 Msza święta w Angers w kaplicy przy domu parafialnym Paroisse Saint Joseph: 27 Rue Saint-Joseph, 49100 Angers

14 stycznia o godz. 20.30 w naszym kościele odbędzie się koncert na rzecz Ukrainy. Podczas koncertu wykonane zostaną kolędy w różnych językach.

1er janvier 2023 Nouvel An Solennité de la Sainte Mère de Dieu Messe à 10h00

Messes de la semaine lundi et samedi à 8h00, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 19h00
Confession tous les jours avant la messe

14 janvier à 20h30 dans notre église il y aura un concert pour l’Ukraine. Pendant le concert, des chants de Noël seront chantés en plusieurs langues.

Komentarze są zablokowane.