Niedziela 15 stycznia 2023
Msze święte w Couëron o 10:00 i Saint Nazaire w kościele Saint Gohard o 16:00. Za tydzień po południu Msza w niedzielę 22 stycznia w Nantes w kaplicy Saint Joseph 2 rue des Olivettes.
Od 29 stycznia Msze niedzielne w Couëron będą o 10:30

Msze w tygodniu poniedziałek i sobota 8:00
wtorek, czwartek i piątek 19:00 w środę nie ma Mszy świętej w polskim kościele
Spowiedź codziennie przed Mszą
Adoracja Najświętszego Sakramentu i Godzina Miłosierdza w soboty o 15:00

Dimanche 15 janvier 2023
Messes à Couëron à 10h00 et Saint Nazaire en l’église Saint Gohard à 16h00. La semaine prochaine, l’après-midi, messe le dimanche 22 janvier, à Nantes, en la chapelle Saint Joseph, 2 rue des Olivettes.
A partir du 29 janvier, les messes dominicales à Couëron seront à 10h30

Messes hebdomadaires lundi et samedi 8h00
mardi, jeudi et vendredi 19:00
mercredi il n y aura pas la Messe dans l’église polonaise

Confession tous les jours avant la messe
Adoration du Saint-Sacrement et Heure de la Miséricorde le samedi à 15h00

duszpolonia.orgKomentarze są zablokowane.