III Niedziela Zwykła 22 stycznia Niedziela Słowa Bożego
Msze święte w Couëron o 10:00 i w Nantes w kaplicy Saint Joseph 2 rue des Olivettes.
Od 29 stycznia Msze niedzielne w Couëron będą o 10:30

Msze w tygodniu sobota 8:00
w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek nie ma Mszy świętych
Adoracja Najświętszego Sakramentu i Godzina Miłosierdza w soboty o 15:00

3ème Dianche du Temps Ordinaire 22 janvier Dimanche de la Parole de Dieu
Messes à Couëron à 10h00 et à Nantes, dans la chapelle Saint Joseph, 2 rue des Olivettes.
A partir du 29 janvier, les messes dominicales à Couëron seront à 10h30

Messes de la semaine samedi 8h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi il n’a pas de Messes
Adoration du Saint-Sacrement et Heure de la Miséricorde le samedi à 15h00

Komentarze są zablokowane.