L’Université catholique Jean-Paul II de Lublin et la Mission catholique polonaise en France vous invitent à participer aux Journées de la Culture Polonaise, qui auront lieu du 12 au 14 mai cette année. au Séminaire Polonais d’Issy-les-Moulineaux. Le programme comprend des concerts d’artistes de musicologie de l’Université catholique de Lublin, une exposition consacrée au pape Jean-Paul II et des ateliers pour les étudiants. L’invité spécial de l’événement sera un photographe de longue date de Jean-Paul II, Grzegorz Gałązka, qui ouvrira l’exposition „Pape Jean-Paul II – Le cadeau de la Pologne au monde”. A partir du vendredi 12 mai à 18h30. Des informations détaillées et un programme des événements de 3 jours sont disponibles sur polonia.kul.pl.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Polska Misja Katolicka we Francji zapraszają do udziału w Majowych Dniach KULtury Polskiej, które odbędą się w dniach 12-14 maja br. w Seminarium Polskim w Issy-les-Moulineaux. W programie m.in. koncerty artystów Muzykologii KUL, wystawa poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II, panele dyskusyjne oraz warsztaty dla uczniów. Gościem specjalnym wydarzenia będzie wieloletni fotograf Jana Pawła II Grzegorz Gałązka, który otworzy wystawę „Papież Jan Paweł II – dar Polski dla świata”. Początek, w piątek 12 maja, o godz. 18.30. Szczegółowe informacje i program 3-dniowych wydarzeń dostępne są na stronie polonia.kul.pl. Zapraszamy do udziału.Wystawa „Papież Jan Paweł II – dar Polski dla świata” zostanie otwarta w siedzibie Biura Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, które prowadzi Akademia Polonijna KUL. Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 12 maja, o godz. 18.30. Ekspozycja ukazuje najważniejsze aspekty pontyfikatu Jana Pawła II. Składają się na nią zdjęcia, kopie dokumentów, informacje o działalności społecznej, ekumenicznej i duszpasterskiej. Plansze opatrzone są komentarzami w trzech językach: polskim, angielskim i francuskim. Do tej pory wystawa prezentowana była m.in. w Kanadzie (Parlament Federalny w Ottawie, Ratusz w Windsor), Parlamencie Europejskim w Brukseli, Senacie RP, na Ukrainie, a także w szkołach i instytucjach w całej Polsce.

Otwarciu ekspozycji towarzyszyć będzie panel dyskusyjny „Jan Paweł II – czy nauczanie papieża z Polski jest dziś potrzebne?”. Wezmą w nim udział: dr Robert Derewenda z Instytutu Historii KUL, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie; ks. dr hab. Marek Słomka, prof. KUL, dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL; ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, wiceprezes Fundacji Rozwoju KUL oraz fotograf papieski Grzegorz Gałązka.
Tematy dyskusji będą dotyczyły m.in. znaczenia nauczania Jana Pawła II we współczesnym świecie, czy może być ono inspirujący dla młodych ludzi; promocji nauczania papieża Polaka z wykorzystaniem nowych technologii i środków komunikacji; ostatnich publikacje medialnych dot. Jana Pawła II i oceny ich źródeł historycznych oraz wpływu Ojca Świętego na losy Polski, Europy i świata.

Wydarzenie zakończy projekcja filmu „Totus Tuus” w reżyserii Damiana Bieńka z Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL.
„Język, literatura i tożsamość w czasach sztucznej inteligencji”, to tyłu drugiego z paneli dyskusyjnych, który rozpocznie się w sobotę, 13 maja, o godz. 17.30 w Seminarium Polskim w Paryżu, 11 rue Jules Guesede, Issy-les-Moulineaux. Wezmą w nim udział: dr hab. Lech Giemza, prof. KUL z Instytutu Literaturoznawstwa; dr hab. Mariusz Koper, prof. KUL z Instytutu Językoznawstwa; dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki, prof. KUL z Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki. Dyskusja będzie dotyczyła m.in. zmian w języku polskim i jego przyszłości, języka internetu i nowych mediów, wypowiedzi publicznych, a także literatury współczesnej i klasycznej oraz jej obecności w mediach społecznościowych.

Po zakończeniu panelu, o godz. 19.00, w Seminarium Polskim, odbędzie się koncert artystów Muzykologii KUL „Polska piosenka w historii. Historia Polski w piosenkach”. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do odbycia muzycznej podróży zarówno w miejscu, jak i w czasie. Artyści za pomocą wybranych utworów zaprezentują dwa wieki historii Polski zapisanej w dźwiękach i słowach. W programie pojawią się pieśni czołowych kompozytorów polskich okresu romantyzmu, m.in. Fr. Chopina oraz S. Moniuszki. Nie zabraknie również hitów dwudziestolecia międzywojennego oraz współczesnych kompozycji rodzimych twórców.

Do udziału w „Dniach KULtury Polskiej” w Paryżu zaprasza rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. Mirosław Kalinowski. 

Wydarzenie patronatem objął Ambasador RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako, Jan Emeryk Rościszewski. 

Patronem medialnym jest portal Polskifr.fr, a partnerem Polska Misja Katolicka we Francji.

Brak komentarza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *